Cilt 2 Fen Bilimleri

DOĞRUSAL REGRESYONDA MARKOV ZİNCİRİ MONTE CARLO YAKINSAMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

M. Ali CENGİZ [1] , Talat SENEL [2] , Erol TERZI [3] , Yüksel TERZI [4] ÖZ Bayesci  çıkarım  bir  olasılıksal  çıkarım  metodudur.  Son  20  yılda  çok  boyutlu  integrallerin  yaklaşık  olarak   hesaplanmasında  Markov   zinciri   Monte   Carlo   (MCMC)   yöntemlerindeki   ve   bilgisayar  hesaplamalarındaki  gelişim  nedeni  ile  bu  yaklaşım  oldukça  popular  hale  gelmiştir.  MCMC  yönteminin  en  önemli   tarafı   […]

Cilt 2 Fen Bilimleri

BESLENME PROBLEMİNDE GENETİK ALGORİTMA KULLANILMASI

Serpil GÜMÜŞTEKİN [1] , Talat ŞENEL [2] ÖZ Genetik  algoritmalar  (GAs),  doğadaki  canlıların  geçirdiği  süreci  örnek  alır.  Anne  ve  baba  bireyden  (mevcut   nesil)   doğan   yeni   bireylerin   şartlara   uyum   sağlayıp   yaşamlarını   devam   ettirmesine   ve   iyi  nesillerin  kendi  yaşamlarını  korurken,  kötü  nesillerin   yok   olması   ilkesine   […]

Cilt 2 Fen Bilimleri

DOĞRUSAL OLMAYAN TİP II REGRESYON ANALİZİ ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

Cengiz GAZELOĞLU [1] , Sinan SARAÇLI [2] ÖZ Bağımlı   ve   bağımsız   değişkenler   arasındaki   doğrusal   ya   da   doğrusal   olmayan   bir   ilişkiyi  modellemede,   regresyon   analizi   yaygın   olarak   kullanılan   istatistiksel   yöntemlerden   biridir.   Klasik regresyon   çözümlemesi,   modelde   yer   alan […]

Cilt 2 Fen Bilimleri

SOME CHEMICAL PROPERTIES OF CHESTNUT (CASTANEA SATIVA MILL.) FRUIT COLLECTED FROM DIFFERENT LOCATIONS IN TURKEY

Fatih ER [1] , Mehmet Musa OZCAN [2] , Erman DUMAN [3] , Züleyha ENDES [4] ÖZ Bu   çalışmada,   farklı   lokasyonlardan   toplanan   tamamen   olgunlaşmış   kestane   (Castanea   sativa  Mill.)  meyveleri’nin  kimyasal  özellikleri  (nem,  kül,  ham  yağ,  ham  lif,  toplam  karbonhidrat,  toplam  fenol  ve  mineral  madde  içeriği)  belirlenmiştir.  Kestane  meyveleri’nin  toplam  fenol  içeriği    21.8-­‐24.7  g  GAE/100  g […]

Cilt 2 Fen Bilimleri

KADINLARDA FG SKORLARI İÇİN KATEGORİK VARYANS ANALİZİ

Nuri ÇELİK ÖZ İstatistik   uygulamalarında   birçok   analiz   ve   yöntem   verilerin   sürekliliği   varsayımına   dayanır.   Bununla  birlikte   varyans   analizinin   de   en   önemli   varsayımlarından   biri   de   verilerin   sürekliliğidir. Ancak   günlük  hayatta  verilerin  daha  çok  kategorik,  isimsel  ya […]