Cilt 4 Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler Dergisi / 2018 / Cilt 4 / Sayı 1

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / 2018 / Cilt 4 / Sayı 1 e-ISSN 2148-3175 Yayın Tarihi: 01.01.2018 Dergi Hakkında Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait […]

Cilt 3 Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler Dergisi / 2015 / Cilt 3 / Sayı 1

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / 2015 / Cilt 3 / Sayı 1 e-ISSN 2148-3175 Yayın Tarihi: 01.01.2015 Dergi Hakkında Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait […]

Cilt 3 Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler Dergisi / 2015 / Cilt 3 / Sayı 2

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / 2015 / Cilt 3 / Sayı 2 e-ISSN 2148-3175 Yayın Tarihi: 01.06.2015 Dergi Hakkında Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait […]

Cilt 2 Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler Dergisi / 2014 / Cilt 2 / Sayı 2

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / 2014 / Cilt 2 / Sayı 2 e-ISSN 2148-3175 Yayın Tarihi: 01.06.2014 Dergi Hakkında Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler Dergisi / 2014 / Cilt 2 / Sayı 1

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / 2014 / Cilt 2 / Sayı 1 e-ISSN 2148-3175 Yayın Tarihi: 01.01.2014 Dergi Hakkında Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt 1 / Sayı 2

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt 1 / Sayı 1 e-ISSN 2148-3175 Yayın Tarihi: 01.06.2013 Dergi Hakkında Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, uygulama […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Dr. Abdülkadir Işık, Mustafa Çelik ÖZ Gelir vergisinde gelir vergisi unsurlarından sayılan gayrimenkul sermaye iradı gayrimenkuller ve gayrimenkul sayılan unsurların vergilendirilmesi devlet için ciddi bir gelir kaynağı olduğu kadar, mükellefler için de anlaşılmaya özellikle de vergilendirilme dönemlerinde mükellefler içinde açıklanmaya ihtiyaç bir konudur. Gelir Vergisi Kanunu 70 maddesinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDE KÜMELENMELER: TR31 İZMİR BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Yrd.Doç.Dr. Davuthan GÜNAYDIN ÖZ Bölgesel rekabet gücünün arttırılması maksadıyla kümelenmelerden yararlanma, uygulamada çok eski olmamakla birlikte, teorik altyapısı Marshal’ın çalışmalarına dayanmaktadır. Kümelenme, literatürde farklı şekillerde tanımlanmasına rağmen ortak yaklaşımın, benzer ekonomik alanlarda faaliyet gösteren firmaların, rekabet avantajı elde edebilmek maksadıyla bir araya gelmeleri olduğu söylenebilir. Kümelenmeleri diğer bölgesel kalkınma politikalarından farklı kılan en önemli özellik, […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kamu Kesimi Bütçesi Üzerine Etkileri

Doç.Dr. Duran BÜLBÜL ÖZ Dünyada meydana gelen gelişmelere paralel olarak kamu yönetiminde de değişme ve gelişmeler yaşanmaktadır. Tüm dünyada kamusal hizmetler sunumu merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında bölüştürülmektedir. Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında yapılan bu görev bölüşümü beraberinde gelir bölüşümünü de zorunlu kılmaktadır. Kamu hizmetlerinin merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki paylaşımı sonucunda, […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜ VE BÜROKRASİSİNDE ÇEVRE-MERKEZ ANALİZİ

Arş.Gör. Mustafa DEMİRKOL ÖZ “Türk siyasal kültüründe Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çevre – Merkez Analizi” isimli bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti ve onun bir anlamda evrimleşmiş hali olan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasal durum ve mücadelelerin en önemli etkenlerinden biri olarak çevre – merkez ilişkisinin bulunduğunu ortaya koymaktır. Çevre ve merkez ilişkilerinin Türk siyasal yaşamı üzerindeki etkilerine dair yazıları […]