Cilt 1 Sosyal Bilimler

The Impact of the EU on Turkish Asylum and Immigration Policy

Hakan CAVLAK ABSTRACT Although some features of welfare states are eroded away under the pressure of intense global competition and financial difficulties, they still give opportunities to their citizens which even cannot be dreamt of by people of undeveloped world. Thus, numerous people in undeveloped countries are dreaming of being a part of such a […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

YENİ VARLIK BARIŞI (6486 Sayılı, Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Gamze Yıldız ŞEREN, Emin DEDEBEK ÖZ Devletlerin ekonomi üzerinde müdahalesinin zaman içersinde artması, kamu gelirlerinin ve kamu gelirleri içinde de vergilerin payının artmasına neden olmuştur. Anayasamızın temel hak ve ödevler bölümünde yer alan vergi yükümlüğü ve bu yükten kurtulma çabası ise vergi kayıp ve kaçaklarının artmasına yol açmaktadır. Anayasamız, vergiler için genellik, adalet, ödeme gücü ve […]

Cilt 1 Sosyal Bilimler

Güvenceli Esneklik Kapsamında Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Ödünç İş İlişkisi

Davuthan GÜNAYDIN, Özkan EDEMİR ÖZ Özellikle 1970’lerle birlikte yaşanmaya başlayan ekonomik krizler Keynesyen kapitalist üretim modelinin sonunu getirirken, beraberinde işsizliği de yapısal bir sorun haline getirmiştir. Bu dönemde hükümetlerin işsizlikle mücadele için pek çok aktif ve pasif emek piyasası politikalarını hayata geçirdiği görülmektedir. Ancak 1980’lerde uygulanmaya başlanan neoliberal iktisadi paradigma ile birlikte emek piyasası düzenlemelerinin işsizliği […]