International Anatolia Academic Online Journal / Fen Bilimleri Dergisi / Cilt 1 / Sayı 2

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Fen Bilimleri Dergisi / Cilt 1 / Sayı 2

e-ISSN 2148-3183

Dergi Hakkında

Dergimizde fen bilimleri, mühendislik bilimleri ile ilgili, her açıdan derinlemesine inceleyen özgün araştırma yazıları, derlemeler ve örnek olay çalışmaları yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme (eş değerlendirme/peer review) süreci sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, eş değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, bir bölümü davet üzerine hazırlanan, editöre mektup, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili lisansüstü tez özetleri, kongre ve literatür özetleri, konunun tarihine yönelik yazılar, anma yazıları vb. yazılar yer alır.

Yayın sürecini tamamlayan makaleler hazır olunca, en son sayının içindekiler tablosuna eklenerek yayınlanır.

 
Nuri ÇELİK
Sayfa: 3-8   Yayınlanma Tarihi: Ocak 2013

Fatih ER, Mehmet Musa OZCAN, Erman DUMAN, Züleyha ENDES
Sayfa: 9-12  Yayınlanma Tarihi: Ocak 2013

Cengiz GAZELOĞLU, Sinan SARAÇLI
Sayfa: 13-18 Yayınlanma Tarihi: Ocak 2013

Serpil GÜMÜŞTEKİN, Talat ŞENEL
Sayfa: 19-26 Yayınlanma Tarihi: Ocak 2013

M. Ali CENGİZ, Talat SENEL, Erol TERZI, Yüksel TERZI
Sayfa: 27-33 Yayınlanma Tarihi: Ocak 2013
 

Değerli IAAOJ okurları 2013 yılının başında kuruluşunu tamamlayan aslında düşünce bazında daha uzun bir geçmişe sahip olan dergimizi, sizlerin ve yazarların katkılarıyla 2013 yılının ikinci dönemine yetiştirme çabalarımızda başarılı olduk. Dergimiz ile ilgili ilk tartışmalar yapılırken isminden, amblemine, web sayfasının organizasyonuna kadar birçok konuda tatlı telaşlarımız oldu. Bu süreçte bize ciddi katkı yapanlar oldu, burada hepsinin adını vermemiz elbette mümkün değil, ancak bize göre iki isim özellikle teşekkürü hak ediyor; bunlardan birincisi amblem konusundaki yaratıcı fikirleri ile bize yöne veren Sn. Mehmet Ali ŞENOL ile zor dönemde özveriyle web sayfasının organizasyonu ve diğer teknik alt yapı konusunda desteklerini esirgemeyen Sn. Dr. Mehmet Fatih IŞIK’tır. IAAOJ’yi kurarken yürüyeceğimiz yolda ilkelerimizi, danışma kurulumuzu, alan editörlerini ve şekil şartlarını belirlerken seçici davranarak en iyisini yapmaya çalıştık. Akademik ortama güçlü ve kaliteli bir soluk getirebilmek ve bunu sürdürebilmek için gereken özveriyi ve özeni göstereceğimizi bütün toplantılarımızda deklare ettik ve karşınızdayız. Her doğum sancısında olduğu gibi bizde sancılı süreci geride bıraktık ve bir bebeğimiz oldu. Bu bebeği sizlerin desteğiyle, ismi gibi Anadolu gibi bir çınara dönüştürmek için çaba içinde olacağız. Bu amaçlarla ortaya çıkmış dergimizin ilk sayısında Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında birçok makaleye yer verilmiştir. Bu makaleler dergimize gönderilen makaleler arasından yayın kurulunca seçilen ve değerli hakemlerimiz tarafından hakemlik sürecinden geçirilerek seçilen çalışmalardır. Sağlık Bilimleri editörümüz Sn. Dr. Sibel ÖZKAN GÜRDAL, Fen Bilimleri Editörümüz Sn. Dr. Birol TOPÇU bu süreçte fazlasıyla fedakârlık yaparken bu bebek bir gün çınara dönüştüğünde bu emekleri takdirle anılacaktır. Desteklerinizin ve ilginizin sürmesi ve gelecek sayıda buluşmak dileğiyle, ilk sayıda emeği geçen destek veren herkese gösterdikleri teveccühten ve ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Dr. Abdulkadir IŞIK

 Dr. Muhammet BEKÇİ (Cumhuriyet Üniversitesi)
 Dr. Mehmet DEMİRCİ (Namık Kemal Üniversitesi)
 Dr. Sibel AÇIK KEMALOĞLU (Ankara Üniversitesi)
 Dr. Naci MURAT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 Dr. Buğra SARAÇOĞLU (Selçuk Üniversitesi)
 Dr. Murat TAĞAN (Namık Kemal Üniversitesi)
 Dr. Yüksel TERZİ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 Dr. Birol TOPÇU (Namık Kemal Üniversitesi)
 Dr. Ayça Hatice TÜRKAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
 Dr. Ömer ÖKSÜZ (Namık Kemal Üniversitesi)
 Dr. Mehmet YILMAZ (Ankara Üniversitesi)