Hedefler ve Kapsam

Hızlı ve açık erişim prensibi ile yayınlanan dergimizde, geniş bir yelpazede yer alan yenilikçi ve özgün çalışmalar bir araya getirilmektedir. Söz konusu çalışmalar aracılığıyla alan paydaşlarına doğrudan ulaşarak akademik gelişimlerine katkı sağlanması, yeni çalışmalar için elektronik bir kaynak oluşturulması ve bilgi tabanına ışık tutulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultunda dergimizde nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerine ait kuramsal ve uygulamalı makalelere yer verilmektedir. Dergimizde Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yayınlanabilmektedir. Yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Akademik teşvik koşullarını karşılayan dergimiz BASE (Bielefeld Academic Search Engine), PAS (Pak Academic Search), OpenAire, Sobiad, Researchbib Academic Research Index, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Dergipark, İdeal Online tarafından dizinlenmektedir.