Hizmetlerimiz

MAKALE HİZMETLERİ

Makale danışmanlığı

Araştırma kurgusu

Tezden makale yayınlanması

Dergiye makale gönderimi

Revizyon işlemleri

Etik Kurul

İstatistik

 

ÇEVİRİ HİZMETLERİ

Akademik çeviri

Editing-Proofreading

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kariyer, akademik ve kurumsal firmaların tüm danışmanlık hizmetleri

Klinik Araştırma Danışmanlığı

Akademik Mentörlük

 

DÜZENLİ YAYIN TAKİBİ

Kurumunuzun çalışma alanlarına ilişkin düzenli yayın takibi

Yayın Raporu ve Sunumu

Rekabetçi alanlara yönelik yayın takibi

 

EĞİTİM HİZMETLERİ

İŞ HUKUKU EĞİTİMİ

Bireysel İş Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu

Basın İş Kanunu

Deniz İş Kanunu

İş Sözleşmesinin Kurulması, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih

İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi

İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları

İhbar-Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlikte Alt İşveren (taşeron) Uygulaması ve Temel Kavramlar

Yargıtay Kararlarında Taşeronluk Uygulaması

Toplu İş Hukuku

Personel Özlük Dosyası Oluşturulması, Personel İşlemlerinde Belgelendirme (Tutanak, Savunma İsteme, İhtarname ve Diğer Personel İşlemlerine İlişkin Belgelerinin Düzenlenmesi, İş Hukukunda İşverenlerin Bildirim Yükümlülükleri, Son Yargıtay Kararları) İş Hukukunda Yıllık İzin, Fazla Çalışma ve İstihdam Yükümlülükleri

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Önemli Uygulamalar ve Bildirimler

5510 Sayılı Kanunda Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Personel Seçimi, İşe Alım

Eğitim ve Kariyer Planlama

İK Yönetiminde Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme

Ücret Bordrosu Düzenlenmesi, SGK E-Bildirge, E-Sigorta Uygulaması

İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi

Çalışan Memnuniyeti Sistemi

Kariyer Yönetim Sistemi

İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Geliştirilmesi

 

YÖNETİCİ VE LİDER EĞİTİMİ

Lider ve Yönetici Farklılıkları

Çatışma Yönetimi

Etkili Takım Çalışması

Seçme ve Yerleştirme Teknikleri

Zaman ve Stres Yönetimi

İş Ve Sosyal Yaşam Dengesinde Özyönetim, Kişisel Bütünlük Ve Kendini Yenileme

 

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

 

MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMİ

Bilanço Düzenleme ve Okuma Teknikleri

Bütçe Yönetimi ve Denetimi

Mali ve Finansal Tablolar Analizi

Fizibilite ve Rapor Hazırlama Teknikleri

Muhasebe Uygulamaları ve Eğitimi

Maliyet Analizi Eğitimi

 Yönetim Kararlarında Muhasebe Bilgilerini Kullanma

 

LOJİSTİK YÖNETİMİ

Tedarik Zinciri Yönetimi

Stok ve Depo Yönetimi

e-Lojisttik Eğitimi

 

SATIŞ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ

Aktif Satış Teknikleri Eğitimi

Çağdaş Pazarlama ve Satış Teknikleri Eğitimi

Etkili Bayi Yönetimi Eğitimi

Kurumsal Satış Stratejileri

Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Pazarlama Planı ve Uygulamaları Eğitimi

Satış Becerileri Geliştirme Eğitimi

 

VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Vergi Usul Kanunu

Vergi Yargılama Hukuku

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Davaları

Gelir Vergisi

Kurumlar Vergisi

KDV, ÖTV,Emlak Vergisi Uygulamaları

E fatura E Tebliğat E Defter Uygulamaları

Vergi Denetimi

Vergi Denetimi ve Planlaması

 

  ARAŞTIRMA HİZMETLERİ

Anket Uygulamaları

Derinlemesine Yüz Yüze Görüşmeler

Siyasi Araştırmalar

Millet Vekilliği Aday Adaylığı

Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

Oy Oranları Anketi

Siyasi Gündem Anketleri

Sosyal Araştırmalar

Ticari Araştırma

Piyasa ve Pazar Araştırması

Marka ve İmaj Araştırması

Gizli Müşteri Araştırması

Müşteri Memnuniyet Araştırmaları

Memnuniyet Araştırmaları

Çalışan Memnuniyeti Araştırması

Halk Hizmet Memnuniyet Araştırması

Hasta Memnuniyet Araştırması

 

  PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kalkınma Ajansı Projeleri Danışmanlığı

Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Danışmanlığı

AB Projeleri Danışmanlığı

TÜBİTAK Projeleri Danışmanlığı

Yerel Yönetim Projeleri Danışmanlığı

Bakanlık Projeleri danışmanlığı

 

  KONGRE TOPLANTI VE ETKİNLİK DÜZENLEME

Ulusal ve Uluslararası Çalıştay Düzenleme, Moderatörlük ve Sonuç raporu Hazırlama

Ulusal ve Uluslararası Kongre Düzenleme ve Özet/Tam Bildiri Kitabı Hazırlama

 

Hizmetlerimizden yararlanmak ve iletişime geçmek için,

İLETİŞİM