GEBE OLGUDA KALÇANIN BİLATERAL TRANSİENT OSTEOPOROZU

Aliye YILDIRIM GÜZELANT, Ayşe Banu Sarıfakıoğlu, Murat TONBUL, Nicel TAŞDEMİR

ÖZ

Transient osteoporoz (TO ) etyolojisi bilinmeyen, ender görülen, kendini sınırlayan kas iskelet hastalıklarından biridir. İkinci ve üçüncü trimester gebelerle, orta yaş erkeklerde sık görülür. TO çoğu zaman iyileşme ile sonuçlansa da, nadiren kırıklara kadar giden morbidite oluşturabilir. Sunduğumuz olguyla ikinci ve üçüncü trimesterda kalça ağrısı ile başvuran gebelerde transient osteoporozun ayırıcı tanıda akılda tutulması ve tedavinin (istiraharat ve egzersiz) erken dönemde planlanarak olası komplikasyonlardan kaçınılmasının sağlanması vurgulanmaktır.

ABSTRACT

Transient osteoporosis of the hip is a rare self-limiting disease. It’s etiology is still not fully understood. This disease is seen mostly in the elderly men and 2 and 3. trimester of pregnancy women, most often characterized by hip pain. The regulation of the recreation and exercise is very important in therapy. This situation is a benign disease, resulted in complete recovery after months.


Kaynakça

1.Öncel S,Peker Ö. Gebelik Rehabilitasyonu. In: Oğuz H, Dursun E, Dursun N. Tıbbi
Rehabilitasyon. İstanbul : Nobel Kitapevi, 2004: 1291-1304 .
2.Aref A. Bin Abdulhak, Fawziah A. Ba-Mougadam, Nizar A. Al-Nakshabandi,
Mohamad A. Al-Tannir.Transient Osteoporosis of the Hip/Bone Marrow Edema
Syndrome with Soft Tissue Involvement: A Case Report. Oman Medical Journal 2011;26:
5.353-355DOI 10. 5001/omj.2011.86
3.Charpidou T, Lang F, Langenegger T, Dedes KJ,Honegger C Bilateral transient
osteoporosis of the knee during pregnancy Arch Gynecol Obstet DOI 10.1007/s00404-
012-2628-4
4.Daniel RS, Farrar EK, Norton HR, Nussbaum AI. Bilateral transient osteoporosis of the
talus in pregnancy. Osteoporos Int 2009; 20: 1973–1975.doi: 10.1007/s00198-009-0902-5
5. Suresh SS, Thomas JK, Raniga S.Migrating transient osteoporosis of the hip in a 30-
year-old man. Indian J Orthop. 2009; 43(3): 301–304. doi: 10.4103/0019-5413.50872
6.Xyda A, MountanosI, NatsikaM, Karantanas AH. Postpartum bilateral transient
osteoporosis of the hip: MR imagingfindings in three cases. Radiol med 2008;113:689–
694. Doi: 10.1007/s11547-008-0285-2
7.Hofmann S, Engel A, Neuhold A, Leder K, Kramer J, Plenk H Jr. Bone-marrow oedema
syndrome and transient osteoporosis of the hip. An MRI-controlled study of treatmentby
core decompression. J Bone Joint Surg Br 1993; 75: 210-216.
8.Uematsu N,Yoshihito N, Yasumasa S. Transient Osteoporosis of the hip during
pregnancy. J Nippon Med Sch 2000; 67: 459-463.
9.Vande Berg BC, Lecouvet FE, Koutaissoff S, Simoni P, Malghem J.Bone marrow
edema of the femoral head and transient osteoporosis of the hip. European Journal of
Radiology. 2008;67: 68–77

10.Sarıdoğan Eryavuz M. Lokal Osteoporoz. In: Gökçe Kutsal Y(Ed). Osteoporoz.
Ankara: Güneş Kitapevi , 2005 ;87-94.
11.Akgün K. Bölgesel Osteoporozlu Olguların Uzun dönem sonuçları. Osteoporoz
dünyasından 2002;8:136-139.
12.Emami MJ, Abdollahpour HR, Kazemi AR, Vosoughi AR. Bilateral subcapital femoral
neck fractures secondary to transient osteoporosis during pregnancy: a case report. J
Orthop Surg (Hong Kong) 2012;20(2):260-2.
13.Tavmergen H, Cüreklibatur F. Obstetrikde Rehabilitasyon Antenatal ve Postnatal
Ekzersizler. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No:608 .1975; 5-73.
14.Diwanji S R, Cho Y J, Xin Z F, Yoon T R. Conservative treatment for transient
osteoporosis of the hip in middleaged women Singapore Med J 2008; 49 (1) : 17-21

Konular
Diğer ID
Dergi BölümüAraştırma Makalesi
Yazarlar

Sorumlu Yazar: Aliye YILDIRIM GÜZELANT

Yazar: Ayşe Banu Sarıfakıoğlu

Yazar: Murat TONBUL

Yazar: Nicel TAŞDEMİR