GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Dr. Abdülkadir IşıkMustafa Çelik

ÖZ

Gelir vergisinde gelir vergisi unsurlarından sayılan gayrimenkul sermaye iradı gayrimenkuller ve gayrimenkul sayılan unsurların vergilendirilmesi devlet için ciddi bir gelir kaynağı olduğu kadar, mükellefler için de anlaşılmaya özellikle de vergilendirilme dönemlerinde mükellefler içinde açıklanmaya ihtiyaç bir konudur. Gelir Vergisi Kanunu 70 maddesinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır. Bu çalışmanın amacı gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesine ilişkin konuları açığa kavuşturmaktır.

ABSTRACT

Revenues obtainedfrom leasing the properties and rights by their owners, possessor and by those who has the right of their easement and usufruct or by their tenants, are considered as revenues from immovable proerties(PITL Art. 70). The net revenue in the revenues fromm immovable properties is the positive difference remained after deducting from the gross revenue the expenses incurred for obtaining and maintaining the revenues. The main aim of this study focused on the immovable right and properties and their taxation according tt currenet Turkish Tax System.


  • Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi İstatistik Vergi Türleri itibariyle mükellef sayıları http://www. gib. gov. tr/index.php
  • Muhasebat Genel Müdürlüğü 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin ay içi gerçekleşmeleri https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/
Birincil Diltr
KonularÇokdisiplinli Bilimler
Dergi BölümüMakaleler
Yazarlar

Yazar: Dr. Abdülkadir Işık (Sorumlu Yazar)
E-posta: abdulkadir.isik@gmail.com
Kurum: Namık Kemal Üniversitesi

Yazar: Mustafa Çelik
E-posta: mcelik@tvdb.gov.tr
Kurum: Tekirdağ Vergi Dairesi