Sosyal Bilimler Dergisi / 2014 / Cilt 2 / Sayı 2

Dergi Künyesi: International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi / 2014 / Cilt 2 / Sayı 2

e-ISSN 2148-3175

Yayın Tarihi: 01.06.2014

Dergi Hakkında

Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, uygulama ve mevzuata ilişkin görüşler, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili lisansüstü tez özetleri, kongre ve literatür özetlerine de yer verilebilir.

 

Değerli IAAOJ okurları 2013 yılının başında kuruluşunu tamamlayan aslında düşünce
bazında daha uzun bir geçmişe sahip olan dergimizi, sizlerin ve yazarların katkılarıyla 2013
yılının ikinci dönemine yetiştirme çabalarımızda başarılı olduk.

Dergimiz ile ilgili ilk tartışmalar yapılırken isminden, amblemine, web sayfasının
organizasyonuna kadar birçok konuda tatlı telaşlarımız oldu. Bu süreçte bize ciddi katkı
yapanlar oldu, burada hepsinin adını vermemiz elbette mümkün değil, ancak bize göre iki
isim özellikle teşekkürü hak ediyor; bunlardan birincisi amblem konusundaki yaratıcı
fikirleri ile bize yöne veren Sn. Mehmet Ali ŞENOL ile zor dönemde özveriyle web sayfasının
organizasyonu ve diğer teknik alt yapı konusunda desteklerini esirgemeyen Sn. Dr.
Mehmet Fatih IŞIK’tır.

IAAOJ’yi kurarken yürüyeceğimiz yolda ilkelerimizi, danışma kurulumuzu, alan editörlerini
ve şekil şartlarını belirlerken seçici davranarak en iyisini yapmaya çalıştık. Akademik
ortama güçlü ve kaliteli bir soluk getirebilmek ve bunu sürdürebilmek için gereken özveriyi
ve özeni göstereceğimizi bütün toplantılarımızda deklare ettik ve karşınızdayız. Her doğum
sancısında olduğu gibi bizde sancılı süreci geride bıraktık ve bir bebeğimiz oldu. Bu bebeği
sizlerin desteğiyle, ismi gibi Anadolu gibi bir çınara dönüştürmek için çaba içinde olacağız.
Bu amaçlarla ortaya çıkmış dergimizin ilk sayısında Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal
Bilimler alanında birçok makaleye yer verilmiştir. Bu makaleler dergimize gönderilen
makaleler arasından yayın kurulunca seçilen ve değerli hakemlerimiz tarafından hakemlik
sürecinden geçirilerek seçilen çalışmalardır. Sağlık Bilimleri editörümüz Sn. Dr. Sibel ÖZKAN
GÜRDAL, Fen Bilimleri Editörümüz Sn. Dr. Birol TOPÇU bu süreçte fazlasıyla fedakârlık
yaparken bu bebek bir gün çınara dönüştüğünde bu emekleri takdirle anılacaktır.
Desteklerinizin ve ilginizin sürmesi ve gelecek sayıda buluşmak dileğiyle, ilk sayıda emeği
geçen destek veren herkese gösterdikleri teveccühten ve ilgiden dolayı bir kez daha
teşekkür ediyorum.

Dr. Abdulkadir IŞIK