Cilt 1 Sosyal Bilimler

BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDE KÜMELENMELER: TR31 İZMİR BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Yrd.Doç.Dr. Davuthan GÜNAYDIN ÖZ Bölgesel rekabet gücünün arttırılması maksadıyla kümelenmelerden yararlanma, uygulamada çok eski olmamakla birlikte, teorik altyapısı Marshal’ın çalışmalarına dayanmaktadır. Kümelenme, literatürde farklı şekillerde tanımlanmasına rağmen ortak yaklaşımın, benzer ekonomik alanlarda faaliyet gösteren firmaların, rekabet avantajı elde edebilmek maksadıyla bir araya gelmeleri olduğu söylenebilir. Kümelenmeleri diğer bölgesel kalkınma politikalarından farklı kılan en önemli özellik, […]