Cilt 1 Sağlık Bilimleri

PALİPERİDON TEDAVİSİ BAŞLANMASI İLE İLİŞKİLİ AKUT DİSTONİ: İKİ VAKA BİLDİRİMİ

Yakup Albayrak, Cuneyt Unsal ÖZ Paliperidon şizofreni tedavisinde kullanılan ikinci kuşak bir antipsikotiktir. Risperidonun aktif metabolitidir ve neredeyse dopamin D2 reseptörü ve serotonin 5-HT2 reseptörü için risperidon ile aynı yüksek afiniteyi gösterir. Literatürde paliperidon tedavisi ve akut distoni arasındaki ilişki ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Bu yazıda, paliperidon tedavisine başlangıç sonrasında akut distoni görülen iki hastayı […]