Cilt 2 Fen Bilimleri

DOĞRUSAL OLMAYAN TİP II REGRESYON ANALİZİ ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

Cengiz GAZELOĞLU [1] , Sinan SARAÇLI [2] ÖZ Bağımlı   ve   bağımsız   değişkenler   arasındaki   doğrusal   ya   da   doğrusal   olmayan   bir   ilişkiyi  modellemede,   regresyon   analizi   yaygın   olarak   kullanılan   istatistiksel   yöntemlerden   biridir.   Klasik regresyon   çözümlemesi,   modelde   yer   alan […]