Cilt 1 Sağlık Bilimleri

TRİPLE NEGATİF VE HER2 POZİTİF MEME KANSERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Beyza Özçınar, Sibel OZKAN GURDAL, Gamze CITLAK, Atilla BOZDOGAN, Vahit OZMEN, Abdullah IGCI, Mahmut MUSLUMANOGLU ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı triple negatif meme kanseri (ER-, PR-, Her2-) ile Her2 pozitif meme kanserinin (ER+/-, PR+/-, Her2+) klinkopatolojik özelliklerini karşılaştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde kayıtlı 1822 meme kanseri hastası içerisinden 133 triple negatif ve 160 Her 2 […]