Cilt 1 Sosyal Bilimler

YENİ VARLIK BARIŞI (6486 Sayılı, Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Gamze Yıldız ŞEREN, Emin DEDEBEK ÖZ Devletlerin ekonomi üzerinde müdahalesinin zaman içersinde artması, kamu gelirlerinin ve kamu gelirleri içinde de vergilerin payının artmasına neden olmuştur. Anayasamızın temel hak ve ödevler bölümünde yer alan vergi yükümlüğü ve bu yükten kurtulma çabası ise vergi kayıp ve kaçaklarının artmasına yol açmaktadır. Anayasamız, vergiler için genellik, adalet, ödeme gücü ve […]