International Anatolia Academic Online Journal

2013 yılında yayın hayatına başlamış olan IAAOJ (International Anatolia Academic Online Journal) hakemli, uluslararası, elektronik bir dergidir.

Dergimizde farklı uzmanlık alanlarına ait araştırma makalelerine öncelik verilmek koşuluyla, akademik platforma katkı sağlayacak nitelikteki deneme, derleme ve çeviri yayınlarına da yer verilmektedir. Dergimizde yayınlanması istenilen makalelerin IAAOJ şablonuna göre düzenlendikten sonra elektronik sistem üzerinde ilgili editöre ulaştırılması gerekmektedir. Gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanması amacıyla değerlendirmeye alınmamış olması ayrıca Itenticate benzeşim oranının  %20’nin altında olması gerekmektedir. Söz konusu şartları sağlamayan aday makaleler incelenmeksizin yazara geri gönderilmektedir. Ön kontrolü geçen çalışmalar kendi alanında uzman 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Olumlu rapor alan makaleler dergimiz yayın kurulunca verilecek nihai karar sonrasında yayınlanmaktadır. Dergimizde yayınlanan makalelerin her türlü sorumluluğu ilgili yazar/yazarlara aittir.

 

Çalışmalarınızı DergiPark sistemine yükleyebilirsiniz.

Tüm makale kabulleri DergiPark üzerinden yapılmaktadır.