Dr. Okan Bölükbaşı

Prof. Dr. Okan Bölükbaşı

ÖZGEÇMİŞ

-CURRICULUM VITAE-

1967, Doğum, İzmir

1984, İlk ve orta öğrenim, Denizli Lisesi

1984-90, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa -Lisans Eğitimi

1990-91, Midyat (Mardin) Hükümet Tabipliği – Sağlık Bakanlığı için mecburi hizmet

1991-1995, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Nöroloji İhtisası, Uzmanlık Tezi:Diyabetik Hasta Gruplarında Elektrofizyolojik ve Multimodal Uyarılmış Potansiyel Çalışmalarının Tanısal Değeri

1994, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘nde Çocuk Nörolojisi Kliniği rotasyon çalışması

1996-1997, Nöroloji Uzmanı; KTÜ Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı Uzmanı, Adli Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Konusunda post-dok. çalışmalar

1997, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD. na atanma.

 • Nörofizyoloji Laboratuvarının Kuruluşu Çalışmaları;  Nöroloji Servisinin Kuruluşu Çalışmaları, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Spastik Çocuk Merkezi ve Huzurevi  Konsültan Nöroloğu
 • Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi (Komparatif Nöroanatomi) Doktorası (PhD), Tez Konusu: Köpek Periferik Sinir Sisteminin Elektrofizyolojik  Yöntemlerle İncelenmesi

1998, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımçı Doçent kadrosuna atanma

2000, Askerlik; Dağ Komando Askeri Hastanesi Nöroloji ve Psikiyatri Servisi,  Isparta

2000, Nöroloji Anabilim Dalında "Üniversite Doçenti" unvanı

Eğitim Fakültesi’nde yüksek lisans öğrenciliği; Yüksek Lisans için Eğitim Formasyon Programı Öğrenciliği (Ölçme-Değerlendirme, Eğitim Tarihi, Eğitim Psikolojisi derslerinde doktora için Yeterlilik derecesi alma)

2001, Adnan Menderes Üniversitesi TF bünyesinde; Demiyelinizan Hastalıklar Polikliniği, Periferik Sinir Hastalıkları Polikliniği, Çocuk Nörolojisi Polikliniğinin kurulması ve bu polikliniklerde stajyer tıp öğrencilerinin eğitimine başlanması.

2003-8, S.B. Denizli Hastanesi Nöroloji Kliniği ve Klinik Nörofizyoloji Lab.

2008-15, Ege Hastanesi ve Kalp Cerrahisi Merkezi Nöroloji Bölümü ve Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı, Denizli

2011, “ Klinik Nörofizyolog” üst ihtisas ünvanının Sağlık Bakanlığı tarafından tescili

2015, “Profesör”, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Programı, İstanbul

Tıp Fakültesi Eğitim Görevleri :

(Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aktif Tıp Eğitimi Müfredatı )

Nöropsikiyatri Ders Kurulu Başkanlığı, 2001-2003

Tıbbi İngilizce Ders Kurulu Üyeliği, 1998-2003

Tıp Hukuku Ders Kurulu Üyeliği, 1998-2003

Tıp Tarihi Ders Kurulu Üyeliği, 1998-2003

İletişim Becerileri Ders Kurulu Üyeliği, 1998-2001

(Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İntegre Tıp Eğitimi Müfredatı)

Dönem 3 Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü,

Dekan Yardımcılığı

Son 4 Yıl İçinde Verdiği Dersler

Neurology, Phase 3, Faculty of Medicine-İngilizce Tıp Programı

Nöroloji, Dönem 3, Tıp Fakültesi-Türkçe Tıp Programı

Clinical Neurology, Phase 5, Faculty of Medicine

Neuroanatomy, Faculty of Medicine, Phase II

General Anatomy, Faculty of Medicine Phase II

Anatomi, Diş Hekimliği, 1. Sınıf

Nöroanatomi, Diş Hekimliği, 2. Sınıf

Nöroanatomi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi, 2. Sınıf

Anatomi, Fizyoterapi 1

Anatomi, Çocuk gelişim 1

Anatomi, Hemşirelik 1

Anatomi, Diyetisyenlik 1

Anatomy, Dietition (English) 1

History of Medicine, Faculty of Medicine, Phase 1

Scientific and Medical English, Faculty of Medicine, preparatory phase

Nörolojik İlgi ve Araştırma Alanları

Elektronöromiyografi ve elektroensefalografi

Periferik Sinir Hastalıkları

Ağrı ve Nöropatik Ağrı

Komparatif Nöroanatomi

Adli (Kriminal) Nöroloji

Üye Olduğu Kuruluşlar           

Türk Nöroloji Derneği, 1992-

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, 1992-

Türkiye Epilepsi ile Savaş Derneği, 1994-

Avrupa Nöroloji Birlikleri Federasyonu (EFNS), 1997-

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Birliği (IASP) Nöropatik Ağrı Araştırma Grubu (NeuSIG) 2002-

Y  A  Y  I  N  L  A  R  I

ULUSLARARASI MAKALELER

 1. Özmenoğlu M, Candan S, Bölükbaşı O, İlhan A: Headache syndromes in Eastern Black Sea Region. Kırbaş D, Leonardi M (Eds). Neurology and Public Health. Reports of a WHO Meeting, Bitam, 1993.
 2. Budak F, Bölükbaşı O, Demirci A, Özmenoğlu M, Komsuoğlu B: Cerebral dural sinus thrombosis.  Angiology, 46; 1995: 541-543.
 3. Bolukbasi O: Studying medicine in a developing country. Student British Medical Journal. 4, Oct. 1996: 390.
 4. Gürpınar SS, Çan G, Bolukbasi O, Torun P: Analysis of mortality reports from a university hospital of Turkey. Forensic Science International, 88, 1997: 169-171.
 5. Bolukbasi O: Hospital-based diabetic neuropathy: Prevalence in Eastern Black Sea Region of Turkey. Neuroepidemiology 17; 1998: 30.
 6. Velioğlu SK, Özmenoğlu M, Alioğlu A, Bölükbaşı O, Ari A: Pulmonary arteriovenous fistula and brain abcess. European Journal of Neurology, 5, 5;  1998: 511-514.
 7. Kantarcı O, Siva A, Eraksoy M at al and the Turkish Multiple Sclerosis Study Group: Survival and predictors of disability in Turkish MS patients. Neurology. 51; 1998: 765-772.
 8. Bolukbasi O: Spontaneous erections and libido increase associated with venlafaxine. European Journal of Neurology 6; 4; 1999: 527-528.
 9. Bolukbasi O, Akyol A: The decline of neurology versus radiology ? Current status of neuroradiology in Turkey. European Journal of Neurology 5; 6; 1999: 627.
 10. Bolukbasi O, Akyol A, Turgut M: Ulnar to median nerve anastomosis in the palm (Riches Cannieu Anastomosis) .  Neurosugical Review 22; 1999: 138-139.
 11. Akyol A, Müngen B, Turgut M, Akarsu A, Bölükbaşı O, Bayülkem K: Treatment of juvenile migraine with subcutaneus sumatriptan. Current Pediatric Research; 3, 1; 1999: 33-36.
 12. Bolukbasi O, Ozmenoglu M: Acute disseminated encephalomyelitis associated with tetanus vaccination. European Journal of Neurology,  41;1999: 231-232.
 13. Turgut M, Bölükbaşı O, Akyol A: Chemical sympathectomy in the relief of persistent sympathetic pain after carpal tunnel release. Journal of Neurosurgical Sciences 43: 1999:191-194
 14. Şavk E, Şavk O, Bölükbaşı O et al: Notalgia paresthetica, a study on pathogenesis. International Journal of Dermatology 39; 2000: 754-759.
 15. Ökten A, Karagüzel G, Kaya G, Bölükbaşı O, Gedik Y: Prevalence of asymptomatic nerve dysfunction in 77 patients with type I diabetes mellitus. Annals of Medical Sciences, 9; 1, 2000: 14-17.
 16. Turgut F, Turgut M, Bolukbasi O, Baskaya V: Carpal tunnel syndrome in pregnancy . Journal of Clinical Neurosciences , 8, 4; 2001: 332-334.
 17. Şavk E, Bolukbasi O: Open pilot study of oxcarbazepine for the treatment of notalgia paresthetica. Journal of American Academy of Dermatology, 2001: .
 18. Yükselen V, Karaoğlu AO, Bolukbasi O: Partial seizures, an unusual cause of recurrent vomiting. International Journal of Clinical Practice, 57, 8: 2003: 742-743.
 19. Akyol A, Kıylıoğlu N, Bolukbasi O, Guney E, Yurekli Y: Repeated hypoglycemia and cognitive decline, a case report. Neuroendocrinology letters. 24, 1/2; 2003: 54-56.
 20. Turan E, Bolukbasi O: Evaluation of possible carpal tunnel syndrome in dogs. Veterinary Record, 155; 2004: 122-124.
 21. Ulutas B, Bölükbaşı O, Turan B, Sarıerler M: The effect of hypercalcemia on nerve conduction in dogs. Veterinar Sarajevo. Apr 15-16; 2006: 140-145.
 22. Sarıerler M, Bölükbaşı O, Turan E, Ulutaş B: The effects of different anesthetics on rat electrodiagnostic parameters. Veterinar Sarajevo. Apr 15-16; 2006: 146-157.
 23. Turan E; Bolukbasi O: The application of an electrophysiological bulbocavernosus reflex test in male dogs. Research in Veterinary Science, 2007.
 24. Turan E, Bolukbasi O, Omeroglu A: The effect of the tarsal joint positions on the tibial nerve motor action potential latency in dog, electrophysiological and anatomical studies. Dtsch Tieraztl Wschr 114; 2007; 25-29. 1.
 25. Isik A. Kadir, Bolukbasi O, Isik H: Financing of health services and alternative methods, some suggestions. Munich Personal RePEc Archive, MPRA, 21 Dec. 2007.
 26. Bolukbasi O, Ocal K: Motor distal latency measurement of the suprascapular nerve in dog. Veterinary Record, 31, 160;2007: 44-446.

ULUSAL MAKALELER

 1. Alioğlu Z, Bölükbaşı O, İlhan A, Özmenoğlu M, Komsuoğlu S: Tetanoz, sekiz olgunun incelemesi. Nörolojik Bilimler Dergisi, 10, 1993;1-2.
 2. Bölükbaşı O: Komadaki hastayla konuşmak. TTO Bülteni, 7, 1993: 16.
 3. Budak F, Bolukbasi O, Ozmenoglu M: Innervation anomalies in upper and lower extremities. Nörolojik Bilimler Dergisi, 11; 1994: 61-66..
 4. Özmenoğlu M, Bölükbaşı O, Mocan H, Budak F,: Acute isonizade poisoning presenting as seizures. Archives of Neuropsychiatry (Turkey-Excerpta Medica). 31, 2, 1994; 63-65.
 5. Budak F, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O: Periyodik paralizilerin klinik ve elektrofizyolojik bulguları. İzmir Dev. Has. Tıp Dergisi, XXXII, 1; 1994: 29-31.
 6. Budak F, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, Bölükbaşı O: Gebelik ve lohusalıkta akut serebrovasküler olaylar. İzmir Dev. Has. Tıp Dergisi, XXXII, 2; 1994: 91-95
 7. Alioğlu Z, Bölükbaşı O, Şener U, Özmenoğlu M, Budak F, Demirci A: olivopontin serebellar atrofide manyetik rezonans görüntüleme. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. 5, 5, 2; 1994: 147-148.
 8. Bölükbaşı O, Gökşen D, Tütüncüoğlu S: Çocuk Nörolojisi Olgu Sunumu, herediter spastik paraparezi. Ege Pediyatri Bülteni; 1, 49; 1994: 110-112.
 9. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F, Alioğlu Z, Komsuoğlu S: Fotosensitif epilepsi. Sendrom, Epilepsi ve Klinik Nörofizyoloji Eki-1; 1994:14-15.
 10. Şener U, Özmenoğlu M, Budak F, Bölükbaşı O: Geç postanoksik demiyleinizasyon, intravenöz metamizol uygulanımının nadir bir komplikasyonu. Ağrı (Excerpta Medica). 31, 2; 1994: 63-65.
 11. Alioğlu Z, Şener U, Budak F, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Antiepileptik ilaçların beyinsapı işitsel uyarılmış potansiyelleri üzerine etkisi. Nöroloji Bülteni, 1, 4; 1994:110-112.
 12. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Doğu Karadeniz’de status epileptikus. Düşünen Adam. 8, 2; 1995: 35-36.
 13. Bölükbaşı O, Tütüncüoğlu S: Hipotonik bebekte ayırıcı tanı. Ege Pediyatri Bülteni . 2, 2; 1995: 82-87.
 14. İlhan A, Örem A, Alioğlu Z, Bölükbaşı O, Velioğlu S, Özmenoğlu M, Serçe K: İskemik serebrovasküler hastalıklarda serum lipoprotein ve apolipoprotein düzeyleri. Archives of Neuropsychiatry (Turkey-Excerpta Medica). 32, 3; 1995: 157-161.
 15. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Isaac sendromlu bir olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi, 1; 1995: 98-99.
 16. Arseven O, Eraksoy H, Uzun Y, Sepkin C, Kalaycıoğlu A, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tüberküloz ilaçlarına direnç durumu. Klimik Dergisi, 8, 2; 1995:  63-67.
 17. Velioğlu S, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, İlhan A, Bölükbaşı O: Dört olgu nedeniyle huntington hastalığı. Nöroloji Bülteni. 2, 2; 1995: 52-56.
 18. Alioğlu Z, Şener U, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Komsuoğlu S: Erişkinlerde hipokalsemiye bağlı status epileptikus. Türk Nöroloji Dergisi. 1, 1995: 95-97.
 19. Velioğlu S, Özmenoğlu M, Bülbül İ, Alioğlu Z, Bölükbaşı O: İntrakranyal hemorajide prognoz, klinik ve BT bulguları. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1, 2, 1995: 111-115.
 20. Bahadır S, Şakıyan R, Cimşit G, Bölükbaşı O, Çalışkan K, Gündoğdu V: Segmenter abdominal herpes zoster parezisi. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, (Excerpta Medica) 6; 1996: 149-151.
 21. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Epilepsi cerrahisinde foramen ovale tekniği ile EEG kaydı. Düşünen Adam, 9, 3, 1996: 62-64.
 22. Bölükbaşı O: Nöroloji tarihinin unutulmaz ve vazgeçilmez bir siması JFF Babinski. TTO Bülteni, 4, 1996; 22.
 23. Avunduk A, Avunduk M, Çetinkaya K, Bölükbaşı O: Bietti’nin kristalin distrofisi, iki vakanın klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 5, 1996: 339-397.
 24. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Görsel uyarılmış potansiyellerin migren tanısındaki değeri. Ağrı (Excerpta Medica). 9, 1; 1997: 36-38.
 25. Bölükbaşı O: Bilinen ilk miyasteni vakası kim di? TTO Bülteni, 1, 1997: 9-20.
 26. Bölükbaşı O, Gürpınar S, Özoran Y: Neden otopsi yapmıyoruz ? Sendrom (Excerpta Medica). 9, 2; 1997: 91-93.
 27. Turgut M, Bölükbaşı O: Meralgia paresthetica. Spor ve Tıp (Excerpta Medica). 6, 7-8; 1998: 25-28.
 28. Akyol A, Bölükbaşı O, Genel H, Camcı C: Trousseau sendromu. Fırat Tıp Dergisi, 1, 7:  1999.
 29. Bölükbaşı O, Özkök S, Katkıcı U: Adli olgulardaki periferik sinir lezyonlarında etyoloji ve elektronöromiyografi bulguları, retrospektif bir inceleme. Adli Tıp Bülteni, 4; 3, 1999: 127-129.
 30. Bölükbaşı O, Gürpınar S: Elektrodiyagnostik yöntemlerin travmatik ya da adli olgularda kullanımı. Sendrom, s12, 4; 2000: 18-21.
 31. Akyol A, Özkaya B, Bölükbaşı O, Güner A: Schuermann Hastalığı, bir olgu sunumu. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 1: 2000; 33-34.
 32. Gemalmaz A, Bölükbaşı O: Başağrısının Tedavisi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 11, 9: 2000: 18-20.
 33. Bölükbaşı O, Çullu E: İbni Sina’nın nöroloji ve periferik sinir cerrahisine katkıları. Sendrom (Excerpta Medica), 12, 3; 2000: 60-63.
 34. Akyol A, Bölükbaşı O, Özkaya B, Özkul A, Biçerol B, Genel H: Parkinson hastalığı tedavi sürecinde karşılaşılan davranış ve kinezi bozukluklarında olanzapin. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi. 3, 2; 2000: 14-18.
 35. Gedizlioğlu M, Bilgin R, Kumral E, Tarlacı S ve Türkiye MST Çalışma Grubu. Stroke ve başağrısı MST sonuçları. Türkiye Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 6, 2; 2000: 61-66.
 36. Özdemir S, Özkan G, Uzuner N ve ark.  ve Türkiye MST Çalışma Grubu. Türkiye de beyin damar hastalıkları için major risk faktörleri, Türk çok merkezli strok çalışması. Türkiye Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 6, 2; 2000: 31-35.
 37. Bölükbaşı O: Polinöropatiler ve tedavileri. Sendrom, 13, 5; 2001: 91-96.
 38. Akyol A, Temoçin K, Kıylıoğlu N, Bölükbaşı O, Ersoy N, Başak N: Huntington hastalığı tanısı konulan bir ailede klinik ve moleküler analiz. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi. 4, 2; 2001: 82-86.
 39. Bölükbaşı O: Ortaçağ ve Üniversite’nin Misyonu. Cumhuriyet Bilim ve Teknik, 9 Kasım 2002: s5.
 40. Kıylıoğlu N, Meydan N, Barutça S, Akyol A, Bölükbaşı O: Lambert Eaton Myasthenic Syndrome, case report. Journal of Neurological Sciences-Turkish. 19, 3: 2002.
 41. Kıylıoğlu N, Akyol A, Bölükbaşı O, Kaya E: Karbamazepin ile klaritromisin etkileşimi, iki olguda karbamazepin kan düzeyinde yükselme. Epilepsi. 9, 1; 2003: 34-37.
 42. Bölükbaşı O: Türkçe tıp eğitimi, eski ama gerçekleşmiş bir hayalin elbirliği ile yok edilişi. Hekimce Bakış. 13, 11: 2004: 46-48.
 43. Bölükbaşı O: Kolesterol hakkında “gerçek yalanlar” ve bir “müşteri” olarak hasta. Detay, 2, 2005.
 44. Bölükbaşı O:  Nöropatik Ağrının Tarihi, Kısa Bir Bakış. Sendrom, 20, 2008.
 45. Bölükbaşı O: Ağrı ve Sanat. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, Ağrı Özel Sayısı, 2011.
 46. Bölükbaşı O: Hipokrat'ın Felsefesi. Türk Nöroloji Dergisi, 3,  2012.
 47. Bölükbaşı O: Galen'in Nörolojisi. Türk Nöroloji Dergisi.4, 2012.
 48. Bölükbaşı O: Hekim ve muayenehanesi, beklenmedik bir hukuk zaferi.Türk Nöroloji Dergisi.8, 2014.
 49. Ergenekon M, Bölükbaşı O, Bölükbaşı O: Nörolojik tedavilerde kullanılan bazı şifalı bitkilerin adları üzerine kökenbilimsel bir inceleme. International Anatolia Academic Online Journal/Journal of Heath Sciences. 5;1, 2019: 1-17.

ALAN ARAŞTIRMASI

Türk Başağrısı Epidemiyolojisi Çalışma Grubu.

Türkiye Başağrısı Epidemiyolojisi, PIAR, Headache Screening Survey, Turkey, Sept. 1997

TEZ ÇALIŞMALARI

Nöroloji Umanlık Tezi

Bölükbaşı O: Diyabetik hasta gruplarında periferik sinir iletimi ve multi-modal evoked (uyarılmış) potansiyel çalışmalarının tanısal değeri. Uzmanlık Tezi; Trabzon, Ocak, 1996.

Nöroanatomi Doktora (PhD.) Tezi

Bölükbaşı O: Köpeklerde Periferik Sinir Sisteminin Elektrofizyolojik Yöntemlerle İncelenmesi. Doktora Tezi, Aydın, 2004

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Assan Holding ile birlikte; Uzun Menzilli Uçak Koltuklarının İyileştirilmesi , Ergonomik Tasarım Projesi, 2016, Okan Üniversitesi, İstanbul.