Dr. Okan Bölükbaşı

Dr. Okan Bölükbaşı

Prof. Dr. PhD. Okan Bölükbaşı
ÖZGEÇMİŞ - CURRICULUM VITAE-
1967 Doğum; İzmir
1984 İlk ve ortaöğrenim;Denizli Lisesi
1984-90 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa -Lisans Eğitimi
1990-91 Midyat (Mardin) Hükümet Tabipliği – Sağlık Bakanlığı için mecburi hizmet
1991-1995 Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Nöroloji İhtisası
Uzmanlık Tezi:Diyabetik Hasta Gruplarında Elektrofizyolojik ve Multimodal
Uyarılmış Potansiyel Çalışmalarının Tanısal Değeri
1994 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘nde Çocuk Nörolojisi Kliniği rotasyon çalışması
1996-1997 Nöroloji Uzmanı;
KTÜ Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı Uzmanı
Adli Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Konusunda post-dok. çalışmalar
1997 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD. na atanma.
Nörofizyoloji Laboratuvarının Kuruluşu Çalışmaları;
Nöroloji Servisinin Kuruluşu Çalışmaları
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Spastik Çocuk Merkezi
ve Huzurevi Konsültan Nöroloğu
1998-2004 Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi
(Komparatif Nöroanatomi) Doktorası (PhD)
Tez Konusu: Köpek Periferik Sinir Sisteminin Elektrofizyolojik
Yöntemlerle İncelenmesi
1998 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımçı Doçent kadrosuna atanma
2000 Askerlik; Dağ Komando Askeri Hastanesi Nöroloji ve Psikiyatri Servisi,
Isparta
2000 Nöroloji Anabilim Dalında "Üniversite Doçenti" Ünvanı
2001-2002 Eğitim Fakültesi’nde yüksek lisans öğrenciliği;
Yüksek Lisans için Eğitim Formasyon Programı Öğrenciliği
(Ölçme-Değerlendirme, Eğitim Tarihi, Eğitim Psikolojisi derslerinde doktora için
Yeterlilik derecesi alma)
2001 Adnan Menderes Üniversitesi TF bünyesinde; Demiyelinizan Hastalıklar Polikliniği,
Periferik Sinir Hastalıkları Polikliniği, Çocuk Nörolojisi Polikliniğinin kurulması
ve bu polikliniklerde stajyer tıp öğrencilerinin eğitimine başlanması.
ULUSLARARASI MAKALELER
1. Özmenoğlu M, Candan S, Bölükbaşı O, İlhan A: Headache syndromes in Eastern Black Sea
Region. Kırbaş D, Leonardi M (Eds). Neurology and Public Health. Reports of a WHO Meeting,
Bitam, 1993.
2. Budak F, Bölükbaşı O, Demirci A, Özmenoğlu M, Komsuoğlu B: Cerebral dural sinus
thrombosis. Angiology, 46; 1995: 541-543.
3. Bolukbasi O: Studying medicine in a developing country. Student British Medical Journal. 4,
Oct. 1996: 390.
4. Gürpınar SS, Çan G, Bolukbasi O, Torun P: Analysis of mortality reports from a university
hospital of Turkey. Forensic Science International, 88, 1997: 169-171.
5. Bolukbasi O: Hospital-based diabetic neuropathy: Prevalence in Eastern Black Sea Region of
Turkey. Neuroepidemiology 17; 1998: 30.
6. Velioğlu SK, Özmenoğlu M, Alioğlu A, Bölükbaşı O, Ari A: Pulmonary arteriovenous fistula and
brain abcess. European Journal of Neurology, 5, 5; 1998: 511-514.
7. Kantarcı O, Siva A, Eraksoy M at al and the Turkish Multiple Sclerosis Study Group: Survival
and predictors of disability in Turkish MS patients. Neurology. 51; 1998: 765-772.
8. Bolukbasi O: Spontaneous erections and libido increase associated with venlafaxine.
European Journal of Neurology 6; 4; 1999: 527-528.
9. Bolukbasi O, Akyol A: The decline of neurology versus radiology ? Current status of
neuroradiology in Turkey. European Journal of Neurology 5; 6; 1999: 627.
10. Bolukbasi O, Akyol A, Turgut M: Ulnar to median nerve anastomosis in the palm (Riches
Cannieu Anastomosis) . Neurosugical Review 22; 1999: 138-139.
11. Akyol A, Müngen B, Turgut M, Akarsu A, Bölükbaşı O, Bayülkem K: Treatment of juvenile
migraine with subcutaneus sumatriptan. Current Pediatric Research; 3, 1; 1999: 33-36.
12. Bolukbasi O, Ozmenoglu M: Acute disseminated encephalomyelitis associated with tetanus
vaccination. European Journal of Neurology, 41;1999: 231-232.
13. Turgut M, Bölükbaşı O, Akyol A: Chemical sympathectomy in the relief of persistent
sympathetic pain after carpal tunnel release. Journal of Neurosurgical Sciences 43: 1999:191-
194.
14. Şavk E, Şavk O, Bölükbaşı O et al: Notalgia paresthetica, a study on pathogenesis.
International Journal of Dermatology 39; 2000: 754-759.
15. Ökten A, Karagüzel G, Kaya G, Bölükbaşı O, Gedik Y: Prevalence of asymptomatic nerve
dysfunction in 77 patients with type I diabetes mellitus. Annals of Medical Sciences, 9; 1, 2000:
14-17.
16. Turgut F, Turgut M, Bolukbasi O, Baskaya V: Carpal tunnel syndrome in pregnancy . Journal
of Clinical Neurosciences , 8, 4; 2001: 332-334.
17. Şavk E, Bolukbasi O: Open pilot study of oxcarbazepine for the treatment of notalgia
paresthetica. Journal of American Academy of Dermatology, 2001: .
18. Yükselen V, Karaoğlu AO, Bolukbasi O: Partial seizures, an unusual cause of recurrent
vomiting. International Journal of Clinical Practice, 57, 8: 2003: 742-743.
19. Akyol A, Kıylıoğlu N, Bolukbasi O, Guney E, Yurekli Y: Repeated hypoglycemia and cognitive
decline, a case report. Neuroendocrinology letters. 24, 1/2; 2003: 54-56.
20. Turan E, Bolukbasi O: Evaluation of possible carpal tunnel syndrome in dogs.
Veterinary Record, 155; 2004: 122-124.
21. Ulutas B, Bölükbaşı O, Turan B, Sarıerler M: The effect of hypercalcemia on nerve conduction
in dogs. Veterinar Sarajevo. Apr 15-16; 2006: 140-145.
22. Sarıerler M, Bölükbaşı O, Turan E, Ulutaş B: The effects of different anesthetics on rat
electrodiagnostic parameters. Veterinar Sarajevo. Apr 15-16; 2006: 146-157.
23. Turan E; Bolukbasi O: The application of an electrophysiological bulbocavernosus reflex test in
male dogs. Research in Veterinary Science, 2007.
24. Turan E, Bolukbasi O, Omeroglu A: The effect of the tarsal joint positions on the tibial nerve
motor action potential latency in dog, electrophysiological and anatomical studies. Dtsch
Tieraztl Wschr 114; 2007; 25-29. 1.
25. Isik A. Kadir, Bolukbasi O, Isik H: Financing of health services and alternative methods, some
suggestions. Munich Personal RePEc Archive, MPRA, 21 Dec. 2007.
26. Bolukbasi O, Ocal K: Motor distal latency measurement of the suprascapular nerve in dog.
Veterinary Record, 31, 160;2007: 44-446.
ULUSAL MAKALELER
1. Alioğlu Z, Bölükbaşı O, İlhan A, Özmenoğlu M, Komsuoğlu S: Tetanoz, sekiz olgunun
incelemesi. Nörolojik Bilimler Dergisi, 10, 1993;1-2.
2. Bölükbaşı O: Komadaki hastayla konuşmak. TTO Bülteni, 7, 1993: 16.
3. Budak F, Bolukbasi O, Ozmenoglu M: Innervation anomalies in upper and lower extremities.
Nörolojik Bilimler Dergisi, 11; 1994: 61-66..
4. Özmenoğlu M, Bölükbaşı O, Mocan H, Budak F,: Acute isonizade poisoning presenting as
seizures. Archives of Neuropsychiatry (Turkey-Excerpta Medica). 31, 2, 1994; 63-65.
5. Budak F, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O: Periyodik paralizilerin klinik ve elektrofizyolojik bulguları.
İzmir Dev. Has. Tıp Dergisi, XXXII, 1; 1994: 29-31.
6. Budak F, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, Bölükbaşı O: Gebelik ve lohusalıkta akut serebrovasküler
olaylar. İzmir Dev. Has. Tıp Dergisi, XXXII, 2; 1994: 91-95
7. Alioğlu Z, Bölükbaşı O, Şener U, Özmenoğlu M, Budak F, Demirci A: olivopontin serebellar
atrofide manyetik rezonans görüntüleme. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. 5, 5, 2; 1994: 147-148.
8. Bölükbaşı O, Gökşen D, Tütüncüoğlu S: Çocuk Nörolojisi Olgu Sunumu, herediter spastik
paraparezi. Ege Pediyatri Bülteni; 1, 49; 1994: 110-112.
9. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F, Alioğlu Z, Komsuoğlu S: Fotosensitif epilepsi. Sendrom,
Epilepsi ve Klinik Nörofizyoloji Eki-1; 1994:14-15.
10. Şener U, Özmenoğlu M, Budak F, Bölükbaşı O: Geç postanoksik demiyleinizasyon, intravenöz
metamizol uygulanımının nadir bir komplikasyonu. Ağrı (Excerpta Medica). 31, 2; 1994: 63-65.
11. Alioğlu Z, Şener U, Budak F, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Antiepileptik ilaçların beyinsapı
işitsel uyarılmış potansiyelleri üzerine etkisi. Nöroloji Bülteni, 1, 4; 1994:110-112.
12. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Doğu Karadeniz’de status epileptikus. Düşünen Adam. 8, 2; 1995:
35-36.
13. Bölükbaşı O, Tütüncüoğlu S: Hipotonik bebekte ayırıcı tanı. Ege Pediyatri Bülteni . 2, 2; 1995:
82-87.
14. İlhan A, Örem A, Alioğlu Z, Bölükbaşı O, Velioğlu S, Özmenoğlu M, Serçe K: İskemik
serebrovasküler hastalıklarda serum lipoprotein ve apolipoprotein düzeyleri. Archives of
Neuropsychiatry (Turkey-Excerpta Medica). 32, 3; 1995: 157-161.
15. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Isaac sendromlu bir olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi, 1; 1995:
98-99.
16. Arseven O, Eraksoy H, Uzun Y, Sepkin C, Kalaycıoğlu A, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O: Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde tüberküloz ilaçlarına direnç durumu. Klimik Dergisi, 8, 2; 1995: 63-67.
17. Velioğlu S, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, İlhan A, Bölükbaşı O: Dört olgu nedeniyle huntington
hastalığı. Nöroloji Bülteni. 2, 2; 1995: 52-56.
18. Alioğlu Z, Şener U, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Komsuoğlu S: Erişkinlerde hipokalsemiye
bağlı status epileptikus. Türk Nöroloji Dergisi. 1, 1995: 95-97.
19. Velioğlu S, Özmenoğlu M, Bülbül İ, Alioğlu Z, Bölükbaşı O: İntrakranyal hemorajide prognoz,
klinik ve BT bulguları. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1, 2, 1995: 111-115.
20. Bahadır S, Şakıyan R, Cimşit G, Bölükbaşı O, Çalışkan K, Gündoğdu V: Segmenter abdominal
herpes zoster parezisi. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, (Excerpta Medica) 6; 1996: 149-
151.
21. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Epilepsi cerrahisinde foramen ovale tekniği ile EEG kaydı.
Düşünen Adam, 9, 3, 1996: 62-64.
22. Bölükbaşı O: Nöroloji tarihinin unutulmaz ve vazgeçilmez bir siması JFF Babinski. TTO Bülteni,
4, 1996; 22.
23. Avunduk A, Avunduk M, Çetinkaya K, Bölükbaşı O: Bietti’nin kristalin distrofisi, iki vakanın
klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 5, 1996:
339-397.
24. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Görsel uyarılmış potansiyellerin migren tanısındaki değeri. Ağrı
(Excerpta Medica). 9, 1; 1997: 36-38.
25. Bölükbaşı O: Bilinen ilk miyasteni vakası kim di? TTO Bülteni, 1, 1997: 9-20.
26. Bölükbaşı O, Gürpınar S, Özoran Y: Neden otopsi yapmıyoruz ? Sendrom (Excerpta Medica).
9, 2; 1997: 91-93.
27. Turgut M, Bölükbaşı O: Meralgia paresthetica. Spor ve Tıp (Excerpta Medica). 6, 7-8; 1998:
25-28.
28. Akyol A, Bölükbaşı O, Genel H, Camcı C: Trousseau sendromu. Fırat Tıp Dergisi, 1, 7: 1999.
29. Bölükbaşı O, Özkök S, Katkıcı U: Adli olgulardaki periferik sinir lezyonlarında etyoloji ve
elektronöromiyografi bulguları, retrospektif bir inceleme. Adli Tıp Bülteni, 4; 3, 1999: 127-129.
30. Bölükbaşı O, Gürpınar S: Elektrodiyagnostik yöntemlerin travmatik ya da adli olgularda
kullanımı. Sendrom, s12, 4; 2000: 18-21.
31. Akyol A, Özkaya B, Bölükbaşı O, Güner A: Schuermann Hastalığı, bir olgu sunumu. ADÜ Tıp
Fakültesi Dergisi, 1, 1: 2000; 33-34.
32. Gemalmaz A, Bölükbaşı O: Başağrısının Tedavisi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,
11, 9: 2000: 18-20.
33. Bölükbaşı O, Çullu E: İbni Sina’nın nöroloji ve periferik sinir cerrahisine katkıları. Sendrom
(Excerpta Medica), 12, 3; 2000: 60-63.
34. Akyol A, Bölükbaşı O, Özkaya B, Özkul A, Biçerol B, Genel H: Parkinson hastalığı tedavi
sürecinde karşılaşılan davranış ve kinezi bozukluklarında olanzapin. Parkinson Hastalığı ve
Hareket Bozuklukları Dergisi. 3, 2; 2000: 14-18.
35. Gedizlioğlu M, Bilgin R, Kumral E, Tarlacı S ve Türkiye MST Çalışma Grubu. Stroke ve
başağrısı MST sonuçları. Türkiye Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 6, 2; 2000: 61-66.
36. Özdemir S, Özkan G, Uzuner N ve ark. ve Türkiye MST Çalışma Grubu. Türkiye de beyin
damar hastalıkları için major risk faktörleri, Türk çok merkezli strok çalışması. Türkiye Beyin
Damar Hastalıkları Dergisi, 6, 2; 2000: 31-35.
37. Bölükbaşı O: Polinöropatiler ve tedavileri. Sendrom, 13, 5; 2001: 91-96.
38. Akyol A, Temoçin K, Kıylıoğlu N, Bölükbaşı O, Ersoy N, Başak N: Huntington hastalığı tanısı
konulan bir ailede klinik ve moleküler analiz. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları
Dergisi. 4, 2; 2001: 82-86.
39. Bölükbaşı O: Ortaçağ ve Üniversite’nin Misyonu. Cumhuriyet Bilim ve Teknik,
9 Kasım 2002: s5.
40. Kıylıoğlu N, Meydan N, Barutça S, Akyol A, Bölükbaşı O: Lambert Eaton Myasthenic
Syndrome, case report. Journal of Neurological Sciences-Turkish. 19, 3: 2002.
41. Kıylıoğlu N, Akyol A, Bölükbaşı O, Kaya E: Karbamazepin ile klaritromisin etkileşimi, iki olguda
karbamazepin kan düzeyinde yükselme. Epilepsi. 9, 1; 2003: 34-37.
42. Bölükbaşı O: Türkçe tıp eğitimi, eski ama gerçekleşmiş bir hayalin elbirliği ile yok edilişi.
Hekimce Bakış. 13, 11: 2004: 46-48.
43. Bölükbaşı O: Kolesterol hakkında “gerçek yalanlar” ve bir “müşteri” olarak hasta.
Detay, 2, 2005.
44. Bölükbaşı O: Nöropatik Ağrının Tarihi, Kısa Bir Bakış. Sendrom, 20, 2008.
45. Bölükbaşı O: Ağrı ve Sanat. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, Ağrı Özel Sayısı, 2011.
46. Bölükbaşı O: Hipokrat'ın Felsefesi. Türk Nöroloji Dergisi, 3, 2012.
47. Bölükbaşı O: Galen'in Nörolojisi. Türk Nöroloji Dergisi.4, 2012.
48. Bölükbaşı O: Hekim ve muayenehanesi, beklenmedik bir hukuk zaferi..
Türk Nöroloji Dergisi.8, 2014.
C
ULUSLARARASI KONGRE TEBLİĞLERİ
1. Turkish Multipl Sclerosis Study Group (TUMSSG) İstanbul, Ankara, Trabzon, Turkey: Onset
symptom and disability according to the age of onset in multipl sclerosis. The 11th European
Congress of Multipl Sclerosis. Neuroimmunology Supp. 1 51, 1995.
2. Siva A, Kantarcı O, Togrul E, Senocak M, Dırıcan A, Saip S, Altintas A, Karaali F, Karantay F,
Eraksoy M, Demir-Akman G, Karabudak R, Gürsoy Y, Sutlas N, Turan F, Özmenoğlu M,
Bölükbaşı O: Prognostic factors in Turkish MS patients. The12th European Congress of
Multiple Sclerosis. European Journal of Neurology 3, Supp.4; 23, 1996.
3. Kutluk K, Gedizoğlu M, Çelebi M, Öztürk V, Bilgin R, Başoğlu M,…and Bölükbaşı O: The risk
factors for hemorrhagic cerebrovascular events. 3rd World Congress and 5th European Stroke
Conference. Cerebrovascular Disease 6, Supp.2, 112, 1996.
4. Kırbaş D, Hanoğlu L, Baybaş S, Küçükoğlu H, Arpacı B, Özer B, Bahar S, Çoban O, Denktaş H,
İnce B…and Bölükbaşı O: The risk factors for ischemic cerebrovascular events. 3rd World
Congress and 5th European Stroke Conference. Cerebrovascular Disease 6, Supp.2, 100,
1996.
5. Kayahan K, Topçuoğlu A, Duman T, Öztürk Ş, Akbostancı C, Mutluer N, Sarıbaş O,….and
Bölükbaşı O: The risk factors for cerebrovascular events in patients under 40 years of age. 3rd
World Congress and 5th European Stroke Conference. Cerebrovascular Disease 6, Supp.2,
148, 1996.
6. Bolukbasi O, Akyol A, Turgut M: Clinical and electrophysiological and neuroradiological
findings of five patients with traumatic syringomyelia. European Association of Neurosurgical
Societies, Winter Meeting, Abstract Book, İstanbul, 66, 1998.
7. Bolukbasi O, Akyol A, Turgut M: Ulnar to median nerve in the palm (Riches Cannieu
Anastomosis), a case report. European Association of Neurosurgical Societies, Winter Meeting,
Abstract Book, 105, İstanbul, 1998.
8. Turgut M, Bolukbasi O, Akyol A,: Chemical sympathectomy in the relief of persistent
sympathetic pain after carpal tunnel release. European Association of Neurosurgical Societies,
Winter Meeting, Abstract Book, 43, İstanbul, 1998.
9. Turkish Headache Epidemiology Study Group: An epidemiological study of headache in
Turkey, a nationwide survey. Neurology, 50, 4, supp.4; 1998: A225.
10. Bolukbasi O, Akyol A, Özmenoğlu M, Tekten T: Atenolol is effective in the prophylactic
treatment of migraine. European Congress of Neurology, Journal of Neurology, 246, supp.1,
1999: 1/92.
11. Bolukbasi O, Turgut M: Neurology in the writings of Avicenna and the early Islamic beliefs.
European Congress of Neurology, Journal of Neurology, 246, supp. 1, 1999: 1/109
12. Bolukbasi O, Yıldız R, Boz C, Özmenoğlu M: Prevalence of diabetes and diabetic neuropathy.
Cross sectional population based study in Trabzon, Turkey. European Neurological Society
Congress, Journal of Neurology , June 2000; 247, Suppl 3.; III/79.
13. Bolukbasi O, Çullu E, Aslan G: Beneficial effects of fluoxetine treatment as an adjunct to
neurorehabilitative efforts in children with spastic diplegia. European Neurological Society
Congress, Journal of Neurology , June 2000; 247, Suppl 3. : III/155.
14. Gemalmaz H, Bolukbasi O, Öge Ö: Venlafaxine may be effective in decreased libido.
European Neurological Society Congress, Journal of Neurology , June 2000; 247, Suppl 3.:
III/629.
15. Bolukbasi O, Gemalmaz A, Tuncer G: Etiology in axonal Guillain-Barre Syndrome. Progress of
6th. Mediterranean Medical Congress, 2000; 163.
16. Bolukbasi O, Gemalmaz A: Driving and epileptics, attitudes of neurologists in Ege Region ,
Turkey. Progress of 6th. Mediterranean Medical Congress, 2000; 32.
17. Bölükbaşı O, Çullu E, Epözdemir Y: Different etiologies in winging scapula of nerve lesion type
1. Eastern Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Congress. Türkiye
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 48; 2: 2002.
18. Bölükbaşı O, Çullu E, Aslan G: Fluoxetine in the management of the spastic child. Eastern
Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Congress. Türkiye Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Dergisi, 48; 2: 2002.
19. Çullu E, Bölükbaşı O, Şavk Ö: Outcome of proximal rectus femoris recession operation on
patients with cerebral palsy. Eastern Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental
Medicine Congress. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 48; 2: 2002.
20. Bölükbaşı O, Şavk Ö: Outcome of proximal rectus femoris recession operation on patients with
cerebral palsy. Eastern Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Congress.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 48; 2: 2002.
D
ULUSAL KONGRE TEBLİĞLERİ
1. Budak F, Bölükbaşı O, Demirci A: Brusellaya bağlı meningoensefalitte MR görünümü. XXIX.
Ulusal Nöroloji Kongresi,1993.
2. Budak F, Demirci A, Özmenoğlu M, Şener U, Bölükbaşı O: Migren-İnme-MRI. XXIX. Ulusal
Nöroloji Kongresi. 1993.
3. Budak F, Bölükbaşı O, Komsuoğlu S, Özmenoğlu M: Gecikmiş travmatik multipl intraserebral
hematomlar. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi. 1993.
4. Özmenoğlu M, Budak F, Tanrıöver S, Velioğlu S, Bölükbaşı O: İnme sonrası psikiyatrik
bozukluklar. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi. 1993.
5. Özmenoğlu M, Bölükbaşı O, Alioğlu Z, Budak F, Şener U: Hipokalemik periyodik paraliziler. II.
Karadeniz Tıp Günleri. 1993.
6. Özmenoğlu M, Budak F, Bölükbaşı O, Komsuoğlu S, Demirci A: Geç postanoksik
demiyelinizasyon olgusu. II. Karadeniz Tıp Günleri. 1993.
7. Budak F, Bölükbaşı O, Demirci A, Özmenoğlu M, Şener U: Dural sinus trombozunda MRI ve
ve MRI anjiografik özellikler. II. Karadeniz Tıp Günleri. 1993.
8. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F: Şiddetli tetanozda intratekal immunglobulin kullanımı.
XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı s112, Adana, 1994.
9. Bölükbaşı O, Tanrıöver S, Özmenoğlu M, Budak F: İnsest ve nonepileptik nöbetler. XXX.
Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı s129, Adana, 1994.
10. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F, Ildız G: Serebral infarktı taklit eden bir herpes simpleks
ensefaliti olgusu. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı s139, Adana, 1994.
11. Etit A, Bölükbaşı O: İnme sonrası depresyonun lezyon hacmi ile ilişkisi. XXX. Ulusal Nöroloji
Kongresi, Kongre Kitabı s179, Adana, 1994.
12. Arseven O, Uzun Y, Sepkin C, Kalaycıoğlu A, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O: 1985-1994 Yılları
arasında Doğu Karadeniz’de tüberküloz ilaçlarına direnç sorunu. IV. Karadeniz Tıp Günleri
Kongre Kitabı, s50, 1995.
13. Bölükbaşı O, Gürpınar S, Özoran Y: Neden otopsi yapmıyoruz. IV. Karadeniz Tıp Günleri
Kongre Kitabı, s18, 1995.
14. Bölükbaşı O, Adanır M, Özmenoğlu M: Doğu Karadeniz’de Mutipl Skleroz. IV. Karadeniz Tıp
Günleri Kongre Kitabı, s65, 1995.
15. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Alioğlu Z: Migren tedavisinde sumatriptan kullanımı.İki yıllık
deneyim IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s66, 1995.
16. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Dinç H, Velioğlu H: Vertebral arter tortuositesi ve oksipital nevralji.
IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s67, 1995.
17. Bölükbaşı O, Bülbül İ, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, Velioğlu S: Doğu Karadeniz’de status
epileptikus. IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s68, 1995.
18. Bölükbaşı O, Adanır M, Özmenoğlu M : Epileptik nöbetle başvuran inme olguları. IV. Karadeniz
Tıp Günleri Kongre Kitabı, s69, 1995.
19. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Adanır M: Isaac sendromlu bir olgu sunumu. IV. Karadeniz Tıp
Günleri Kongre Kitabı, s71, 1995.
20. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Adanır M: İlk belirti olarak nöbet geçirme ile başvuran bir serebral
abse olgusu. IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s64, 1995.
21. Bölükbaşı O, Adanır M, Özmenoğlu M: İskemik serebrovasküler olaylarda tanısal yöntemlerin
tedavi ve prognoz üzerine olan etkileri. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar
Hastalıkları Dergisi, 1;1, s13, Nevşehir, 1995.
22. Bölükbaşı O, Kamacı R, Özmenoğlu M: Pediyatrik yaş grubu hipoksik iskemik
ensefalopatisinde, beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyelleri. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi,
Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s39, Nevşehir, 1995.
23. Can G, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Torun P: Trabzon İl Merkezi’nde febril konvüzyon
prevalansı. Trabzon Epilepsi Prevalans Çalışması ön sonuçları XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi,
Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s39, Nevşehir, 1995.
24. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Alioğlu Z: Pediyatrik yaş grubunda antiepileptik ilaçların beyinsapı
işitsel uyarılmış potansiyelleri üzerine etkisi. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar
Hastalıkları Dergisi, 1;1, s39, Nevşehir, 1995.
25. Özmenoğlu M, Bölükbaşı O, Alioğlu Z, Velioğlu S,: Jactatio capitis nocturna XXXI. Türkiye
Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s66, Nevşehir, 1995.
26. Bölükbaşı O, Kamacı R, Özmenoğlu M: Akut aksonal tip Guillain Barre sendromu. XXXI.
Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s66, Nevşehir, 1995.
27. Özmenoğlu M, Bölükbaşı O, Alioğlu Z,: Lityum entoksikasyonu ve nörolojik bulgular, bir vaka
sunumu. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s82, Nevşehir,
1995.
28. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Primer sinir sistemi lenfomasının ilk belirtisi olarak hiperpne XXXI.
Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s94, Nevşehir, 1995.
29. Özmenoğlu M, Bölükbaşı O, Velioğlu S: Oksipital nevralji ve vertebral arter tortuositesi XXXI.
Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s94, Nevşehir, 1995
30. Fox J, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O,: Epilepsi cerrahisinde foramen ovale tekniği. XXXI. Türkiye
Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s107, Nevşehir, 1995.
31. Bölükbaşı O, Gürpınar S, Özoran Y, Özmenoğlu M: Karbonmonoksit intoksikasyonunda geç
nörolojik sekel gelişimi. 8. Ulusal Adli Tıp Günleri. Kongre Kitabı s15, 1995, Antalya.
32. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F, Komsuoğlu S: Diyabetiklerde periferik sinir
çalışmalarının diyabet tipi ve polinöropati varlığı ile ilişkisi. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-
EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu Özet Kitabı,
1996: 114.
33. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Alioğlu Z: DIDMOAD (Wolfram) sendromlu dört hastanın
elektrofizyolojik incelemesi. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası
Nörofizyoojide Yenilikler Satellit Sempozyumu Kongre Kit. s115, İzmir, 1996.
34. Bölükbaşı O, Bahadır S, Özmenoğlu M, Alioğlu Z: Bir segmenter abdominal zoster parezisi
olgusu. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyoojide
Yenilikler Satellit Sempozyumu Kongre Kit. s127, İzmir, 1996.
35. Bölükbaşı O, Velioğlu S, Özmenoğlu M: Auralı migren hastalarında görsel uyarılmış
potansiyellerin tanı değeri. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası
Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu Kongre Kit. s138, İzmir, 1996.
36. Velioğlu S, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O,: Temporal lob epilepsilerinde interiktal EEG bulguları.
XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyolojide Yenilikler
Satellit Sempozyumu Kongre Kit. s154, İzmir, 1996.
37. Pekince A, Söylev E, Kuzeyli K, Aktürk F, Baykal S, Usul H, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O:
Bilateral pozisyonel peroneal sinir injurisi ve foot drop olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği
Bilimsel Kongresi, Kongre Kitbı, s176, İzmir, 1996.
38. Bölükbaşı O, Gürpınar S: Elektronöromiyografi ve uyarılmış potansiyel çalışmalarının adli tıp
pratiğinde kullanımı. II. Adli Bilimler Kongresi Kongre Kitabı s28, Bursa, 1996.
39. Çan G, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Beşer E, Torun P: Trabzon l Merkezi 0-6 yaş grubu
çocuklarda epilepsi prevalansı. XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi 2, s45,
İstanbul, 1996.
40. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Mezuniyet öncesi nöroloji eğitimine ilişkin öneriler. XXXII. Ulusal
Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi 2, s71, İstanbul, 1996.
41. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Diyabetiklerde görsel ve işitsel uyarılmış potansiyel çalışmalarının
diyabet tipi ve polinöropati varlığı ile ilişkisi. XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji
Dergisi 2, s52, İstanbul, 1996.
42. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F: Diyabetiklerde sempatik deri yanıtlarının önemi. XXXII.
Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi 2, s53, İstanbul, 1996.
43. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Doğu Karadeniz’de hastane kaynaklı diyabetik nöropati
prevalansı. XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi 2, s53, İstanbul, 1996.
44. Bölükbaşı O, Çan G, , Özmenoğlu M: İnmeli hastalarda sosyodemografik özellikler ve olası risk
faktörleri. XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi 2, s85, İstanbul, 1996.
45. Alioğlu Z, Adanır M, Bölükbaşı O: Bir sturge Weber Olgusu. V. Karadeniz Tıp Günleri Kongre
Kitabı, s106, Trabzon, 1996.
46. Bölükbaşı O, Akbaş A, Boz C, Özmenoğlu M: İnme sonrası otonomik fonksiyonlar; sempatik
deri yanıtları. Beyin Damar Hastalıkları Derneği 2. Sempozyumu, Beyin Damar Hastalıkları
Dergisi, 3,1, s1, Antalya, 1997.
47. Akbaş A, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Multipl sklerozda iskemik inme Beyin Damar
Hastalıkları Derneği 2. Sempozyumu, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 3,1, s14, Antalya, 1997.
48. Bölükbaşı O, Alioğlu Z, Akbaş A, Boz C:: İnmeli hastalarda karpal tünel sendromu. Beyin
Damar Hastalıkları Derneği 2. Simpozyumu, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 3, 1; s14, 1997.
49. Bölükbaşı O, Alioğlu Z, Akbaş A, Özmenoğlu M: İdyopatik orbital inflamasyon. XXXIII. Ulusal
Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, Ekim 1997; 48.
50. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Aksonal tip guillain barre olgularında tanı, fizyopatoloji, prognoz.
XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, Ekim 1997; 86.
51. Alioğlu Z, Arı N, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Mezensefalik hemorajiye bağlı baş tremoru.
XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, Ekim 1997; 81.
52. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Kitlesel polio aşılaması sonrası güçsüzlük. XXXIII. Ulusal Nöroloji
Kongresi Özet Kitabı, Ekim 1997; 90.
53. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Arabik bilimciler ve erken dönem İslam kaynaklarının nörolojik
sorunlara bakışı. . XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, Ekim ,1997; p5.42.
54. Bölükbaşı O, Akbaş A, Özmenoğlu M: Gebelikle ilişkili nörolojik sorunlarda etyoloji ve yardımcı
tanı yöntemi bulguları. . XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, Ekim 1997; p5.43.
55. Bölükbaşı O, Akyol Aİbni Sina’nın eserlerinde nörolojik bilimlerin yeri. 34. Ulusal Nöroloji
Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayısı, 4; 1998: 47.
56. Bölükbaşı O: Ağrılı nöropatilerde okskarbazepinin etkinlik ve tolerabilitesinin araştırılması. 34.
Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayısı, 4; 1998: 34.
57. Boz C, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, Velioğlu S Karpal tünel sendromu tanısında F
dalgasının değeri .XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası
Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu Özet Kitabı, Mayıs 1998, 34.
58. Bölükbaşı O, Akyol A, Özkök S, Katkıcı U, Özmenoğlu M: Adli olgulardaki periferik sinir
lezyonlarında Etyoloji ve elektromiyografi bulguları, retrospektif bir inceleme. III. Adli Bilimler
Kongresi, Özet Kitabı, p3, Kuşadası, 1998.
59. Bölükbaşı O, Akyol A: Pearce’ın patlayan kafa sendromu, 3 olgu sunumu. IV. Uyku ve
Bozuklukları Sempozyumu, Ankara, 1998.
60. Bölükbaşı O, Turgut M, Çullu E: Periferik sinir sistemi cerrahisinin başlangıcı, İbni Sina ve
Gabriela Ferrara’nın katkıları. Türk Nöroşirurji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, Mayıs
1999; 151.
61. Akyol A, Bölükbaşı O, Özkaya B, Özkul A, Biçerol B, Genel H: Schuerman hastalığı, bir olgu
sunumu. XXXV. Ulusal Nörolojisi Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı,c5, 1999; 105.
62. Akyol A, Bölükbaşı O, Özkaya B, Özkul A, Biçerol B, Genel H: Parkinson hastalığı tedavi
sürecinde karşılaşılan davranış ve kinezi bozukluklarında olanzapin in etkinliği. XXXV. Ulusal
Nörolojisi Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı,c5, 1999; 36.
63. Bölükbaşı O, Turan E: Köpekte nervus medianusun elektrofizyolojik parametrelerinin karpal
tünel hacmini değiştiren pozisyonel değişikliklere cevabı. 1. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi.
s20, Bursa, 2000.
64. Bölükbaşı O, Erden H: Köpekte elektriksel uyarılmış göz kırpma refleksi 1. Ulusal Veteriner
Anatomi Kongresi. S54, Bursa, 2000.
65. Bölükbaşı O: Tıp ve nöroloji öğretiminde hukuk, Menderes Deneyimi. 37. Ulusal Nöroloji
Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı, Antalya, 2001; 120.
66. Bölükbaşı O: 15.-17. Yüzyıl’a ait iki Türk tıp kitabında nörolojik bilgiler, İtaki’nin Anatomisi
Teşrihi Ebdan ve Hızır’ın Müntehabı Şifa’sı. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve Bildiri
Özet Kitabı, Antalya, 2001; 120.
67. Bölükbaşı O, Çullu E: Yürüme Bozuklukları Etyolojisinde Elektrofizyolojik Bulgular. Ulusal
Pediyatrik Ortopedi Kongresi, Kongre Kitabı, Antalya, 2002, s34.
68. Çullu EGünel B, Bölükbaşı O, Alpaslan B: Serebral palside medial hamstringlerin laterale
transferi. Ulusal Pediyatrik Ortopedi Kongresi, Kongre Kitabı, Antalya, 2002.
69. Kıylıoğlu N, Meydan N, Akyol A, Bölükbaşı O: Lambert Eaton miyastenik sendrom, olgu
sunumu. 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, s192, Trabzon, 2002.
70. Bölükbaşı O, Turan E: Köpek periferik sinir sisteminin elektrofizyolojik yöntemlerle incelenmesi
ve verilerin klasik diseksiyonla sağlanan nöroanatomik gözlemlerle karşılaştırılması. 19. Ulusal
Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, 2002.
71. Turan E Bölükbaşı O,: Köpek karpal tünel bölgesinin tomografik ve elektrofizyolojik yöntemlerle
incelenmesi, deneysel fokal nöropati çalışmaları için bir model olabilir mi ? 19. Ulusal Klinik
Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, s143, Trabzon, 2002.
72. Sarıerler M, Bölükbaşı O, Turan E, Ulutaş M: Ksilazin, ketamin ve fentanil gibi anestezik
maddelerin rat elektrodiyagnostik değişkenlerine etkisi. 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG
Kongresi, s143, Trabzon, 2002.
73. Sarıerler M, Bölükbaşı O, Turan E, Ulutaş B: Hiperkalseminin köpek periferik sinir iletim
değişikliklerine etkisi p102, Eskişehir, 2002.
74. Turan E, Bölükbaşı O,: Köpekte karpal tünelin tomografik ve elektrofizyolojik parametrelerinin
incelenmesi. 1. Ulusal Sinirbilim Kongresi Özet Kitabı, s11, Eskişehir, 2002.
75. Ulutaş B, Bölükbaşı O, Turan E, Sarıerler M: Farklı anestezik maddelerin sıçan
elektrodiyagnostik değişkenlerine etkisi. 1. Ulusal Sinirbilim Kongresi Özet Kitabı, p85,
Eskişehir, 2002.
76. Bolukbasi O, Turan E: Electrophysiological evaluation of the dog; normal values of nerve
conduction and some reflex studies. 2rd National Congress of Neuroscience, Bursa,
Neuroanatomy 2, Suppl. 1; 2003: 9.
77. Bolukbasi O, Bicerol B The effects of extremity position on electrophysiological and
ultrasonographic parameters: 4rd National Congress of Neuroscience. Bursa, Neuroanatomy 2,
Suppl. 1; 2003: 11.oğlu N,
78. Akyol A, Guney E, Kıylıoğlu N, Bolukbasi O, Biçerol B: Aydın Bölgesi’nde tip II diabetes
mellitus ve perifral nöropati, hastane temelli, prospektif epidemiyolojik çalışma. 20. Ulusal
Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. Gaziantep, 27-31 Mayıs, 2003.
79. Turan E, Bolukbasi O, Omeoglu A: The effect of the tarsal joint positions on the tibial nerve
motor action potential latency in dog: electrophysiological and anatomical studies. 3rd National
Congress of Neuroscience, Denizli, Abstract Book, s37, 2004.
80. Bolukbasi O: Oxcarbazepine offers a superior pain relief to gabapentin in the treatment of
painful diabetic neuropathy. 3rd National Congress of Neuroscience, Denizli, Abstract Book,
s37, 2004.
81. Bolukbasi O Aydın A, Açıkel Ü: Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Epileptik Nöbetler, İleriye Dönük
Bir İzlem Çalışması. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi, Antalya 2013.
82. Bolukbasi O Bölükbaşı N: Tatlı Ağız Sendromu Tedavisinde Alfa Lipoik asit. 29. Ulusal Klinik
Nörofizyoloji Kongresi, Antalya 2013.
83. Bolukbasi O, Bolukbasi N: The hospital based prevalence of multipl sclerosis in a general out-
patient neurology clinic, Denizli, Turkiye. İstanbul MS Days, 2014.
84. Bolukbasi O, Bolukbasi N: Acute isolated optic neuritis is underdiagnosed. İstanbul MS Days,
2014.
F
ALAN ARAŞTIRMASI
Türk Başağrısı Epidemiyolojisi Çalışma Grubu.
Türkiye Başağrısı Epidemiyolojisi, PIAR, Headache Screening Survey, Turkey, Sept. 1997
G
KONFERANS, DAVETLİ KONUŞMACI, PANELİST ÖRNEKLERİ
1. Bölükbaşı O: Mezuniyet sonrası tıp eğitimi . V. Karadeniz Tıp Günleri, Tıp Eğitimi Paneli, 30
Mayıs 1996, Trabzon.
2. Bölükbaşı O: Diyabetik Nöropati Epidemiyolojisi ve Türkiye’deki Durum. Konferans., Özge A
(Ed). 1. Ulusal Diyabetik Nöropati Sempozyumu, Mersin, 2001.
3. Bölükbaşı O: Periferal Ağrı Mekanizmaları. Panel, 37. Ulusal Nöroloji Kongresi. Ağrı Paneli.
Program ve Bildiri Özet Kitabı, Antalya, 2001; 120.
4. Bölükbaşı O: Başağrısının temel özelliklerine göre klinik değerlendirmesi ve sık görülen
başağrılarının klinik karakteristikleriBaşağrısı Kulübü Eğitim Toplantısı, 4 Mayıs 2001,
Denizli.
5. Bölükbaşı O: Ağrı, nöropatik ağrı ve diyabetik nöropati. Konferans. Uşak Tabip Odası
Etkinliği. 24, 03, 2003, Uşak.
6. Bölükbaşı O: Diagnosis and treatment in neuropathic pain. Lecture and panel discussion. CNS
Days, Czech-Turkish Platform. Apr 10-14, 2003, Prague.
7. Bölükbaşı O: Nöropatik ağrı ve diyabetik nöropati. KonferansDiyabet Hastanesi, İzmir. 2002
ve 2003, İzmir.
8. Bölükbaşı O: Nöropati ve Ağrı. Konferans. 20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG
Kongresi. Gaziantep, 27-31 Mayıs, 2003.
9. Bölükbaşı O: Standart sinir iletim çalışmaları- EMG KURSU20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji
EEG-EMG Kongresi. Gaziantep, 27-31 Mayıs, 2003.
10. Bölükbaşı O: Kas-sinir kavşağının nörobiyolojisi. Panelist. 2. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 16-20
Nisan 2003, Bursa.
11. Bölükbaşı O: Ağrı, nöropatik ağrı ve diyabetik nöropati. Konferans. Çanakkale Tabip Odası
Etkinliği. 2004, Çanakkale.
12. Bölükbaşı O: Nöropatik ağrı ve tarihçesi1. Nöropatik Ağrı Sempozyumu.
16-18 Nisan İstanbul, 2004.
13. Bölükbaşı O: Karşılaştırmalı nöroanatominin klinik yansımaları. Konferans. 3. Ulusal Veteriner
Anatomi Kongresi, Kuşadası, Aydın, 2004.
14. Bölükbaşı O. Neuromediterranee IV. 17-21 Mayıs 2004, Jüri Üyesi ve Oturum Başkanı,
İstanbul.
15. Bölükbaşı O: EMG and other electro diagnostic tools. Lecture.3rd State of the Art in Chronic
Low Back Pain (Erasmus University), 9-12 April, 2006, Bodrum.
16. Bölükbaşı O: Serebral palside nörooortopedinin tartışmalı konuları. Konferans.Serebral Palsi
Sempozyumu, 23-24 Mart 2007, Bilkent, Ankara,
17. Bölükbaşı O: Serebral Palsinin İzleminde Karşılaşılan Sorunlar, Serebral Palsinin Müphem
Konuları. 1. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Günleri. 22-23, 03, 2008, Denizli.
18. Bölükbaşı O: An Introduction to Animal Electroneurography, Some Observations in Dogs. XXth
International SFEMG and QEMG Course and XIIth QEMG Conference. June 2-6, 2012,
Istanbul, Turkey.
H
ALDIĞI ÖDÜLLERDEN BAZI ÖRNEKLER
Notalgia ile ilgili çalışmalar nedeniyle, 2003 Yılı Prof. Dr. Lütfü Tat Ödülü.
ADÜ Bilimsel Etkinlikleri Özendirme Fonu, Gebelik ve notalgia konulu çalışmalar nedeniyle Yayın
Destek Ödülü, 7, 6, 2002, Aydın.
Tübitak Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri; 1997, 2001, 2006