Cilt 2 Fen Bilimleri

BESLENME PROBLEMİNDE GENETİK ALGORİTMA KULLANILMASI

Serpil GÜMÜŞTEKİN [1] , Talat ŞENEL [2] ÖZ Genetik  algoritmalar  (GAs),  doğadaki  canlıların  geçirdiği  süreci  örnek  alır.  Anne  ve  baba  bireyden  (mevcut   nesil)   doğan   yeni   bireylerin   şartlara   uyum   sağlayıp   yaşamlarını   devam   ettirmesine   ve   iyi  nesillerin  kendi  yaşamlarını  korurken,  kötü  nesillerin   yok   olması   ilkesine   […]