Cilt 1 Sosyal Bilimler

SAĞLIK TURİZMİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

Gülsüm MERT ÖZ Dünya’ya hakim olan kapitalist ekonomik anlayış bu modelin sürekliliğini sağlamak amacıyla yeni ekonomik kazanç araçları üretmektedir. Sağlık Turizmi son yıllarda bu amacı hizmet eden önemli bir kazanç aracı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Dünya’da ve Türkiye’de sağlık turizmi uygulamalarının gelişmişlik düzeyini ortaya koymak ve bu çerçevede Türkiye’de ve Tekirdağ’da sağlık turizminin geliştirilebilme […]