Cilt 1 Sosyal Bilimler

YEREL ETKİNLİKLERİN TEKİRDAĞ’IN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Erdal KİŞİOĞLU, Murat Selim SELVİ ÖZ Bu araştırmanın amacı, kent merkezinde düzenlenen yerel etkinliklerin Tekirdağ’ın destinasyon imajını nasıl etkilediğini belirlemektir. Bu çerçevede turizme yön veren kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan yerel paydaşların bu konuda nasıl bir görüş ve tutuma sahip oldukları temel araştırma problemidir. Bu araştırmada yıl içinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin destinasyon imajı açısından genel bir […]